การขอคืนเงินภาษีสหรัฐอเมริกา

กลับ

ในขณะที่ทำงานในต่างประเทศคุณอาจพบว่ามีส่วนหนึ่งของรายได้ของคุณได้ถูกหักเป็นภาษีเงินได้ ข่าวดีก็คือว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินนี้สามารถขอคืนได้
 

  • จำนวนเงินคืนภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้รวม จำนวนเงินภาษีที่ถูกหักไว้ และระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศ กรุณากรอกแบบฟอร์มคำนวณภาษีให้ครบสมบูรณ์ เพื่อการคำนวณยอดเงินคืนภาษีโดยประมาณของคุณ
     
  • ถ้าคุณเคยทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้ชำระภาษีเงินได้ไว้ คุณสามารถยื่นขอคืนเงินภาษีได้ RT Taxได้สร้างซอร์ฟแวร์อินเตอร์เน็ทพื้นฐานขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้สามารถสมัครและติดตามขั้นตอนการดำเนินการขอคืนภาษี อีกทั้งยังสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีผ่านทางระบบออนไลน์
     
  • กรุณาติดต่อตัวแทนของเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการที่ถูกต้อง RT Tax ไม่คิดค่าคิดค่าบริการล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครขอคืนเงินภาษี ค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเริ่มขั้นตอน การขอคืนเงินแล้วเท่านั้น


เราเป็นตัวแทนในการขอคืนภาษีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการเตรียมการขอคืนเงินภาษีรายได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานด้านภาษี

หากคุณกำลังวางแผนที่จะไปทำงานไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลสำคัญ.

คำถามที่พบบ่อย
 

ขอคืนเงินภาษีอย่างไร?
RT Taxได้สร้างซอร์ฟแวร์อินเตอร์เน็ทพื้นฐานขึ้นมา งผู้ใช้สามารถสมัครและติดตามขั้นตอนการดำเนินการขอคืนภาษี อีกทั้งยังสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีผ่านทางระบบออนไลน์ ลงทะเบียนและเริ่มขอคืนเงินภาษีทางออนไลน์
คำนวณจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนอย่างไร?
ระบบภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแบบอัตราก้าวหน้า จำนวนเงินภาษีที่เก็บจะคำนวณบนพื้นฐานของรายได้ทั้งหมดในรอบปี ยิ่งคุณมีรายได้เหนือการอัตราการเสียภาษีขั้นต่ำน้อย เงินภาษีที่จะได้รับคืนก็ยิ่งน้อยลงไป
ถ้าคุณต้องการทราบจำนวนเงินที่จะได้คืนโดยประมาณ กรุณากรอกแบบฟอร์มการคำนวณภาษีของ RT Tax การบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขอคืนภาษี?
ขั้นตอนการขอคืนเงินภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มหลังจากการสิ้นสุดปีงบการเงิน คือวันที่ 1 มีนาคม

RT Tax จะกรอกเอกสารการขอคืนเงินภาษีและส่งอีเมล์ไปยังสำนักงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับสำนักงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา

ในกรณีใดที่สำนักงานจัดเก็บภาษีจะชะลอการคืนเงินภาษีของคุณ?

- คุณไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างทั้งหมด
- คุณไม่ได้ให้สลิปเงินเดือนงวดสุดท้ายหรือแบบฟอร์ม W-2 จากการจ้างงานทั้งหมดของคุณ
- สำนักงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาเลือกไฟล์ของคุณไว้เพื่อการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้ไฟล์ของคุณอยู่ในสถานะ “หยุดไว้ชั่วคราว”  
มีภาษีประเภทใดบ้างที่คนทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องจ่าย?
ประเภทของภาษี:

ภาษีสหพันธรัฐ (Federal Tax) มีผลบังคับใช้ในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 10-12% ของรายได้ทั้งหมด
ภาษีรัฐ (State Tax) มีผลบังคับใช้ในเกือบทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดอัตราตั้งแต่ 3 ถึง 6% ของรายได้ทั้งหมด ภาษีรัฐจะยกเว้นใน รัฐอลาสก้า รัฐฟลอริดา รัฐนิวแฮมเชียร์ รัฐเซาท์ดาโกต้า รัฐเทนเนสซี่ รัฐเทกซัส รัฐวอชิงตัน และรัฐไวโอมิง
ภาษีท้องถิ่นหรือภาษีเมือง (Local or City Tax) มีผลบังคับใช้ในบางท้องที่ อัตราภาษีอาจแตกต่างกันไป แต่ก็ไม่สูง
ภาษีประกันสังคมและภาษีประกันสุขภาพ (Social Security and Medicare Tax) หรือที่เรียกว่า FICA และ OASDI เท่ากับ 7.65% ของรายได้ทั้งหมด และมีผลบังคับใช้ในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อท่านเริ่มทำงาน นายจ้างของท่านไม่สามารถทราบรายได้ต่อปีทั้งหมดของท่านได้ ดังนั้นโดยปกติท่านมักถูกหักภาษีจากเงินเดือนในจำนวนที่มากเกินไป คำนวณภาษีที่ท่านถูกหักเกินไปโดยบริการคำนวณภาษีออนไลน์ฟรี
ภาษีประเภทใดที่สามารถขอคืนได้?
โดยปกตินายจ้างจะหักภาษีจากค่าจ้างของคุณ ได้แก่ ภาษีสหพันธรัฐ (Federal Tax), ภาษีรัฐ (State Tax), ภาษีประกันสังคมและสุขภาพ (Social Security & Medicare tax (FICA)) ส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel ไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีประกันสังคมและสุขภาพ (Social Security & Medicare taxes (FICA)) แต่บางครั้งก็ถูกนายจ้างหักเช่นกัน

RT สามารถช่วยคุณขอคืนภาษีสหพันธรัฐ (Federal Tax) และภาษีรัฐ (State Tax) และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel เราก็ยังสามารถช่วยขอคืนภาษีประกันสังคมและสุขภาพ (Social Security & Medicare taxes (FICA)) ได้ด้วยเช่นกัน
บุคคลใดบ้างที่สามารถขอคืนเงินภาษีรัฐบาลกลางและภาษีรัฐ (Federal and State Tax)?
บุคคลที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนสามารถขอคืนเงินภาษีรัฐบาลกลางและภาษีรัฐ (Federal and State Tax) ที่จ่ายเกินไว้ ด้วยการสมัครและยื่นเอกสาร (แบบฟอร์ม W-2 หรือ สลิปเงินเดือนงวดสุดท้าย, สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาวีซ่า) ทางออนไลน์
บุคคลใดบ้างที่สามารถขอคืนเงินภาษีประกันสังคมและภาษีสวัสดิการสังคม (Social Security and Medicare Tax)?
หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Work &Travel หรือโครงการอื่นโดยใช้วีซ่าประเภท F1, J1, M1 หรือ Q1 และนายจ้างของคุณได้หักภาษีประกันสังคมและประกันสุขภาพจากรายได้ของคุณ คุณสามารถได้รับเงินคืนในส่วนถูกหักนี้ การขอคืนภาษีในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ดังนั้นการขอคืนภาษีอาจจะใช้เวลาเป็นปี สามารถขอคืนเงินภาษีประกันสังคมและภาษีสวัสดิการสังคม (Social Security and Medicare Tax) ได้ ด้วยการสมัครและยื่นเอกสาร (แบบฟอร์ม W-2 หรือสลิปเงินเดือนงวดสุดท้าย, สำเนาบัตรประกันสังคม, สำเนาวีซ่า และแบบฟอร์ม DS-2019) ทางออนไลน์
ใบรับเงินงวดสุดท้ายคืออะไร?
ถ้าคุณไม่มีแบบฟอร์ม W-2, ใบรับเงินงวดสุดท้ายสามารถใช้เป็นเอกสารขอคืนภาษีของคุณได้ ซึ่งจะมีการแสดงรายได้ และภาษีที่ถูกหักจากนายจ้าง โดยใบรับเงินงวดสุดท้ายจะแสดงรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับและภาษีที่ถูกหักไว้
แบบฟอร์ม W-2 คืออะไร?
เป็นแบบฟอร์มจากนายจ้างเกี่ยวกับรายได้และภาษีที่ถูกหัก คุณควรจะได้รับแบบฟอร์มนี้จากนายจ้างก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หากคุณไม่ได้รับแบบฟอร์ม W-2 ก็สามารถใช้ใบรับเงินงวดสุดท้ายแทนได้
จะต้องทำอย่างไร หากแบบฟอร์ม DS-2019 สูญหาย?
DS-2019 เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ถือวีซ่าประเภท J-1 เพื่อใช้ประกอบการขอคืนเงินภาษีประกันสังคม (Social Security Tax) ภาษีประกันสุขภาพ (Medicare Tax) ที่ถูกหักไว้ หากท่านไม่มี DS-2019 เพียงติดต่อ RT Tax และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเราจะให้คำแนะนำในการขอคืนเงินภาษีแก่ท่าน
แล้วถ้าคุณไม่มีเอกสารที่จำเป็นเลยล่ะ?
ถ้าคุณทำเอกสารสำคัญเหล่านั้นสูญหาย คุณยังคงสามารถสมัครเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ โดย RT Tax จะดำเนินการเรียกเอกสารที่หายไปของคุณได้
จะต้องทำอย่างไร หากบัตรประกันสังคม (Social Security Card) สูญหายหรือไม่เคยได้รับ?
หากท่านไม่มีบัตรประกันสังคม (Social Security Card) ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีหมายเลขประกันสังคม ท่านสามารถค้นหาหมายเลขบัตรของท่านได้จากจดหมายที่ท่านได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือจากแบบฟอร์ม W-2 หรือสลิปเงินเดือนงวดสุดท้าย เพียงติดต่อ RT Tax และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเราจะให้คำแนะนำในการขอคืนเงินภาษีแก่ท่าน

 

 

การลงทะเบียน
คุณไม่ได้กรอกสัญชาติ
ชื่อแรก นามสกุล

ที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง

Select phone country code
หมายเลขผิด
เลือกประเทศ:
ลงทะเบียนที่นี่

สมัครวันนี้
ฉันจะได้รับภาษีคืนเท่าไหร่