การขอคืนเงินภาษีเยอรมัน

กลับ

ในขณะที่ทำงานในต่างประเทศคุณอาจพบว่ามีส่วนหนึ่งของรายได้ของคุณได้ถูกหักเป็นภาษีเงินได้ ข่าวดีก็คือว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินนี้สามารถขอคืนได้
 

  • จำนวนเงินคืนภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้รวม จำนวนเงินภาษีที่ถูกหักไว้ และระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศ กรุณากรอกแบบฟอร์มคำนวณภาษีให้ครบสมบูรณ์ เพื่อการคำนวณยอดเงินคืนภาษีโดยประมาณของคุณ
     
  • ถ้าคุณเคยทำงานในประเทศเยอรมันในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และได้ชำระภาษีเงินได้ไว้ คุณสามารถยื่นขอคืนเงินภาษีนั้นได้
     
  • กรุณาติดต่อตัวแทนของเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการที่ถูกต้อง RT Tax ไม่คิดค่าคิดค่าบริการล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครขอคืนเงินภาษี ค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเริ่มขั้นตอน การขอคืนเงินแล้วเท่านั้น


เราเป็นตัวแทนในการขอคืนภาษีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการเตรียมการขอคืนเงินภาษีรายได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานด้านภาษี

คำถามที่พบบ่อย
 

ขอคืนเงินภาษีอย่างไร?
การขอคืนภาษีของคุณผ่าน RT Tax เป็นเรื่องง่ายและสะดวก ขั้นตอนแรกกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทางด้านขวามือ
แล้วถ้าคุณไม่มีเอกสารที่จำเป็นเลยล่ะ?
ถ้าคุณทำเอกสารสำคัญเหล่านั้นสูญหาย คุณยังคงสามารถสมัครเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ โดย RT Tax จะดำเนินการเรียกเอกสารที่หายไปของคุณได้
คำนวณจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนอย่างไร?
จำนวนเงินคืนภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้รวม จำนวนเงินภาษีที่ถูกหักไว้ และระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศ กรุณากรอกแบบฟอร์มคำนวณภาษีให้ครบสมบูรณ์ เพื่อการคำนวณยอดเงินคืนภาษีโดยประมาณของคุณ
ปีภาษีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด?
ปีภาษีในประเทศเยอรมัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขอคืนภาษี?
เงินคืนภาษีของประเทศเยอรมัน โดยปกติใช้ระยะเวลา 90 - 180 วัน

ระยะเวลาการขอคืนเงินภาษีอาจช้าลงหรือเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่ลูกค้าส่งมอบให้กับเรา และความรวดเร็วในการดำเนินการของหน่วยงานสรรพากรของประเทศที่ยื่นขอคืนเงินภาษี
มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
กรุณาติดต่อตัวแทนของเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการที่ถูกต้อง RT Tax ไม่คิดค่าคิดค่าบริการล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครขอคืนเงินภาษี ค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเริ่มขั้นตอน การขอคืนเงินแล้วเท่านั้น
คุณจะได้รับเงินอย่างไร?
ทันทีที่เราได้รับเงินภาษีของคุณจากหน่วยงานสรรพากร เราจะหักค่าบริการและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง

 

 

 

การลงทะเบียน
คุณไม่ได้กรอกสัญชาติ
ชื่อแรก นามสกุล

ที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง

Select phone country code
หมายเลขผิด
เลือกประเทศ:
ลงทะเบียนที่นี่

สมัครวันนี้
ฉันจะได้รับภาษีคืนเท่าไหร่