Login
วิธีง่าย ๆ รับภาษีของท่านคืน!
กรุณาเลือกประเทศที่ท่านทำงาน:


RT Tax เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีความชำนาญในการขอคืนภาษีเงินได้ที่จ่ายเกินจริงสำหรับผู้ที่เคยทำงานในต่างประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง RT Tax ทำหน้าที่ช่วยดำเนินการขอคืนเงินภาษีจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา RT Tax มีตัวแทนกว่า 400 ตัวแทน ใน 39 ประเทศทั่วโลก บนหน้าเว็บไซต์ของเรา ท่านจะพบข้อมูลทุกอย่างที่ท่านต้องการในการดำเนินการขอคืนเงินภาษีจากต่างประเทศ รวมถึงรายละเอียดพร้อมคำอธิบายของเอกสารที่จำเป็นในการยื่นประกอบขอคืนเงินภาษี นอกจากนี้ เรายังมี เครื่องคำนวณ ให้บริการฟรีสำหรับช่วยท่านคำนวณจำนวนภาษีที่จะได้คืน เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเริ่มขั้นตอนการขอคืนภาษีแบบออนไลน์ได้ทันที บริษัทนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2000 และได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1500,000 คน ในหลายประเทศ RT Tax ให้การบริการที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เรามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับสรรพากรชาวต่างชาติและที่ปรึกษาด้านภาษี ทำให้เรามั่นใจในกระบวนการขอคืนภาษีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ RT Tax ได้ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และโปรแกรมสนทนาออนไลน์ เช่น Skype และ การแชต เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์สูงของ RT Tax พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพและช่วยเรียกคืนเอกสารที่ขาด RT Tax เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพและเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ต่ำและจะเรียกเก็บต่อเมื่อมีการได้รับภาษีคืน เราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแอบแฝงและไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ลูกค้าของ RT Tax จะได้รับเงินภาษีคืนในอัตราที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่จะเร็วได้