Zwrot podatku z USA

Powrót

Pracując w USA, na pewno zauważyłeś, że część z Twojego zarobku odciągana jest na podatek dochodowy. Dobra wiadomość jest taka, że część lub całość z tych pieniędzy może być Tobie zwrócona.
 

  • Kwota zwrotu podatku z USA zależy od wielu czynników, takich jak dochód brutto, wstrzymana kwota podatku, okres spędzony w kraju i innych. Proszę dokładnie uzupełnić formularz kalkulatora zwrotu podatku, aby uzyskać szacowaną kwotę podlegającą zwrotowi.
     
  • Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat pracowałeś w USA i odprowadzałeś tam podatek dochodowy, możesz ubiegać się o zwrot podatku. RT Tax stworzył internetową bazę, która pozwala klientom aplikować, śledzić przebieg procedury oraz komunikować się ze specjalistami w zakresie zwrotu podatku ONLINE.
     
  • Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.


Jesteśmy wyspecjalizowani w przygotowywaniu deklaracji podatkowych zgodnie z zasadami i przepisami zagranicznych organów podatkowych, co zostało udokumentowane certyfikatami z zagranicznych urzędów skarbowych.

Jeśli planujesz wyjazd do pracy w USA, kliknij tutaj aby uzyskać ważne informacje.

N.Z.P.
 

Jak odzyskać podatek z USA?
RT Tax stworzył internetową bazę, która pozwala klientom aplikować, śledzić przebieg procedury oraz komunikować się ze specjalistami w zakresie zwrotu podatku ONLINE. Zrejestruj się i rozpocznij swój zwrot podatku ONLINE!
Jaka część podatku dochodowego z USA może być zwrócona?
System podatkowy w USA jest progresywny. Kwota podatku podlegająca zwrotowi uzależniona jest od całorocznego dochodu. Im więcej zarobisz ponad kwotę niepodlegającą zwrotowi tym mniejsza kwota będzie do zwrotu. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka jest szacowana kwota zwrotu Twojego podatku, uzupełnij Kalkulator Zwrotu. Usługa ta jest darmowa.
Jak dużo czasu zajmuje odzyskanie zapłaconego podatku?
O zwrot podatku z USA można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego, 1 lutego.

Wypełnione dokumenty są przesyłane do urzędu w jak najkrótszym czasie. W następstwie okres oczekiwania na zwrot będzie zależał od amerykańskich władz podatkowych.

W jakich przypadkach władze podatkowe mogą mieć opóźnienia z rozliczeniem podatku?

- nieprzekazanie informacji odnośnie WSZYSTKICH pracodawców;
- brak ostatniego pay check lub formularza W2 od pracodawców;
- Amerykańskie władze podatkowe wybierają dokumenty i nadają status „wstrzymane“.  
Jakie rodzaje podatków opłaca osoba pracująca w Stanach Zjednoczonych?
Począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia podlegasz opodatkowaniu. Zgodnie z prawem każdy pracownik musi płacić podatki. Zwróć uwagę, że nie wszystkie podatki dotyczą Ciebie i nie wszystkie muszą być przez Ciebie płacone.

Podatek Federalny. Podatki wynoszą pomiędzy 10 a 12 % uzyskanego dochodu i są płacone we wszystkich stanach USA.
Podatek Stanowy – wynoszą pomiędzy 3 a 6% uzyskanego dochodu i są płacone we wszystkich stanach USA za wyjątkiem 9 stanów: Alaska, Floryda, Nevada, New Hampshire, South Dacota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
Podatek Lokalny – większość stanów nie ma podatków lokalnych. Sa o­ne płacony tylko w niektórych stanach. Wysokość ich jest zróżnicowana, nie są to jednak wysokie kwoty.
Podatki ubezpieczeniowe i zdrowotne (SS, Medicare, FICA, OASID) – kwoty podatków nie przekraczają 7,65 % uzyskanego dochodu i płacone są na terenie całych USA.

Uczestnicy programu Work and Travel oraz innych programów na wizie F1, J1, M1 i Q1 nie muszą płacić podatków Social Security i Medicare.

Jeśli pracodawca odprowadzał te podatki możesz odnieść się do 48 strony, 8 paragrafu, IRS 519, który mówi o Twoim zwolnieniu z płacenia tych podatków.
Jakie podatki są zwracane z USA?
Zazwyczaj pracodawcy potrącają Podatek Federalny, Podatek Stanowy oraz Podatki na Ubezpieczenie Społeczne i Opiekę Zdrowotną (FICA) z wynagrodzenia. W większości przypadków uczestnicy programu Work & Travel nie musza płacić Ubezpieczenia Społecznego i Medycznego (FICA), jednak czasem pracodawca pobiera je również.

RT TAX pomoże Ci odzyskać Podatek Federalny i Stanowy. Uczestnikom programu Work&Travel pomożemy odzyskać także podatki za Ubezpieczenie Społeczne oraz Opiekę Medyczną (FICA).
Jaka część podatku dochodowego może być zwrócona?
System podatkowy w USA jest progresywny. Kwota podatku podlegająca zwrotowi uzależniona jest od całorocznego dochodu. Im więcej zarobisz ponad kwotę niepodlegającą zwrotowi tym mniejsza kwota będzie do zwrotu. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka jest szacowana kwota zwrotu Twojego podatku, uzupełnij Kalkulator Zwrotu. Usługa ta jest darmowa.
Kto może ubiegać się o zwrot podatku stanowego i federalnego?
Każdy, kto legalnie pracował w Stanach Zjednoczonych może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku stanowego i federalnego. Możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku przez zamieszczenie wniosku i koniecznych dokumentów przez Internet (formularze W-2 lub ostatnie dokumenty wypłaty wynagrodzenia, kopie karty ubezpieczenia społecznego i wizy).
Kto może ubiegać się o zwrot podatku ubezpieczenia społecznego i zdrowotna?
Jeśli uczestniczyłeś w programie Work & Travel USA lub innym programie na wizie F-1, J-1. M-1 lub Q1 a pracodawca odciągał podatki Social Security & Medicare (FICA) z wypłaty, możesz odzyskać tę kwotę. Proces zwrotu tych podatków jest złożony i odbywa się etapami. Dlatego może o­n trwać nawet rok. Możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku przez zamieszczenie wniosku i koniecznych dokumentów przez Internet (formularze W-2 lub ostatnie dokumenty wypłaty wynagrodzenia, kopie karty ubezpieczenia społecznego i wizy).
Co to jest Payslip?
Z reguły osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych otrzymują swoje wynagrodzenie w formie czeku co tydzień lub co 2 tygodnie. Każdy czek wydawany jest razem z payslipem, na którym widnieje dochód oraz odciągnięte podatki. Zwróć uwagę, że payslip zawiera informacje o Twoim dochodzie i odciągniętych podatkach za ostatni tydzień lub 2 tygodnie (“CURRENT”) oraz za cały okres zatrudnienia w firmie (“Year to Date” lub YTD). Dla celów zwrotu podatku wymagane są informacje w polu “Year to date”. Payslipy wymagane są z każdego miejsca zatrudnienia, nawet jeśli żadne podatki nie były odciągane podczas tego zatrudnienia. Urząd podatkowy wymaga zeznania odciągniętych podatków oraz dochodu za cały rok. Jeśli nie posiadasz ostatniego payslipa, formularz W-2 będzie wymagany do procesu zwrotu podatków.
Co to jest formularz W-2?
Jest to najważniejszy dokument dla celów zwrotu podatków. Formularz ten wystawiany jest przez Twojego pracodawcę na koniec roku finansowego (po 31 grudnia). Formularz W-2 zawiera wszystkie informacje o zarobkach oraz odciągniętych podatkach z całego roku (od 1 stycznia do 31 grudnia).

Wypełniając formularz W-4 na początku zatrudnienia pamiętaj, aby wpisać tam adres Twojego zameldowania, a nie adres tymczasowego pobytu w USA. Jeśli po zakończeniu pracy nie pamiętasz który adres podany został w formularzu W-4 poproś pracodawcę aby dostarczył formularz W-2 na Twój adres w kraju zamieszkania. Jeśli poprawnie wykonałeś całą procedurę prawdopodobnie otrzymasz formularz W-2 przed dniem 15 luty. Możesz poprosić o przesłanie formularza W-2 mailem, gdyż zdarza się, że przesyłka pocztowa może zaginąć. W tej sytuacji będziesz posiadać elektroniczną wersję formularza W-2.
Co to jest formularz DS-2019?
Jest to dokument wystawiany przez urzędnika konsularnego uczestnikom programu. Dokument ten wymagany jest, aby ubiegać się o wizę oraz podczas kontroli paszportowej w USA. Dla celów zwrotu podatków potrzebna jest kopia formularza DS-2019.
Co w sytuacji, jeśli nie posiadasz wszystkich niezbędnych dokumentów?
Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, i tak możesz ubiegać się o zwrotu podatku z USA. Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków.
Co mogę zrobić, jeżeli straciłem formularz DS-2019?
Formularz DS-2019 jest konieczny dla posiadaczy wizy for J-1 oczekujących na odzyskanie opłaconej składki ubezpieczenia społecznego/zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie posiadasz formularza DS-2019, skontaktuj się z RT Tax, a nasi specjaliści z zakresu podatków doradzą Ci, jak odzyskać nadpłacony podatek.
Co mogą zrobić, jeżeli straciłem/nigdy nie otrzymałem karty ubezpieczenia społecznego (Social Security Card)?
Jeżeli nie masz karty ubezpieczenia społecznego (Social Security Card), nie oznacza to, że nie została ona dla Ciebie wystawiona. Numer ubezpieczenia społecznego może być umieszczony na piśmie z Administracji ubezpieczeń społecznych, na formularzu W-2 lub na ostatnim dokumencie wypłaty wynagrodzenia. Skontaktuj się z RT Tax, a nasi specjaliści z zakresu podatków doradzą Ci, jak odzyskać nadpłacony podatek.

 

 

REJESTRACJA
Brak obywatelstwa
Imię, nazwisko

Błędny adres e-mail

Select phone country code
Błędna numer
Kraj rozliczeniowy:
Zarejestruj się

KALKULATOR
Ile mogę odzyskać?