NAJPROSTSZY SPOSÓB odzyskania swoich podatków!

Wymagane dokumenty

Powrót

Aby rozpocząć procedurę zwrotu podatku, będziesz potrzebować następujących dokumentów:
 

  • Kopia Twojego paszportu lub dowodu osobistego;
  • Kopia Twojego ubezpieczenia - National Insurance Number  (jeśli otrzymałeś);
  • Zaświadczenie CIS- numer UTR (jeśli otrzymałeś). Nawet jeżeli nie pracowałeś jako samo-zatrudniony, ale byłeś zarejestrowany jako samo-zatrudniony, proszę prześlij nam swój numer UTR;
  • Dokumenty poświadczające uzyskany przez Ciebie dochód:

- oryginał formularza P45 lub/i P60 od wszystkich pracodawców;
- miesięczne zestawienie płatności - Subcontractor Monthly Statements
(jeżeli pracowałeś w ramach samo-zatrudnienia);
ostatnie odcinki wypłat, jeżeli nie posiadasz P45lub/i P60 lub miesięcznych zestawień płatności.

 

Opisy dokumentów

Co to jest formularz P-45?

Formularz P-45 jest dokumentem zawierającym informacje na temat dochodów i zapłaconych podatków. Formularz P-45 powinien zostać Ci dostarczony przez twojego pracodawcę w momencie odejścia z pracy.

Co to jest formularz P-60?

Formularz P-60 jest dokumentem zawierającym informacje na temat dochodów i zapłaconych podatków. Formularz P-60 powinien zostać Ci dostarczony przez twojego pracodawcę pod koniec roku podatkowego, który następuje 5 kwietnia każdego roku.

Co to jest ostatni dokument wypłaty wynagrodzenia?

Dokument zawierający informacje na temat otrzymanego dochodu i zapłaconych podatkach, i który zostaje wystawiony przez pracodawcę za każdym razem w momencie wypłacenia płacy nazywa się dokumentem wypłaty wynagrodzenia. Ostatni dokument wypłaty wynagrodzenia zawiera informację na temat całkowitego dochodu i sumy zapłaconych podatków od początku okresu zatrudnienia lub od początku roku podatkowego.

Co to jest asygnata CIS?

Asygnata CIS lub Miesięczne Zaświadczenia dla Podwykonawcy (Subcontractor Monthly Statement) (Miesięczne Zaświadczenia dla Podwykonawcy) jest dokumentem zawierającym informacje na temat dochodu i zapłaconego podatku. Przedsiębiorstwo, dla którego pracownik pracuje w ramach samo-zatrudnienia, wystawia go każdego miesiąca.

Co to jest numer NIN?

Numer Ubezpieczenia - National Insurance Number (NIN) jest unikatowym numerem nadanym Tobie przez Departament Pracy i Emerytur na całe życie.Numer NIN zostaje wydrukowany na specjalnym dokumencie lub na niebiesko-czerwonej karcie. NIN składa się z 9 symboli (XX000000X), gdzie X jest literą, a 0 jest liczbą.

Co to jest numer UTR?

UTR jest unikatowym numerem nadawanym przez brytyjski urząd skarbowy.Posiadając taki numer, możesz świadczyć usługi lub pracować w ramach samo-zatrudnienia. Numer UTR składa się z 10 liczb.Jeżeli karta CIS (Schemat Przemysłu Budowlanego) została wystawiona pracownikowi, numer UTR jest na niej wydrukowany lub można go znaleźć na piśmie otrzymanym z centrum Inland Revenue.

Co oznacza skrót PAYE?

PAYE (Pay as You Earn – Płać, gdy zarabiasz) jest systemem pobierania podatku dochodowego Wielkiej Brytanii.Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez pracodawców płacą podatki w ramach tego systemu.

Co oznacza „Samo-zatrudnienie”?

„Samo-zatrudnienie" jest formą przedsiębiorczości w Wielkiej Brytanii pozwalającą osobom fizycznym na świadczenie usług lub indywidualna pracę, np. w branży ochroniarskiej lub budowlanej.


UWAGA: Jeżeli nie posiadasz któregoś z dokumentów - TO NIE PROBLEM! Wciąż możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku! Nasi specjaliści zdobędą brakujące dokumenty za Ciebie!

UWAGA: Jeżeli otrzymałeś kartę CIS albo posiadasz numer UTR, nawet jeżeli nie pracowałeś w ramach samo-zatrudniania, proszę poinformuj nas. Brytyjski urząd podatkowy wymaga od każdego posiadacza karty CIS lub numeru UTR złożenia rocznego zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej) do 31 października. Jeśli tego nie uczynisz, zostanie nałożona na Ciebie kara.

REJESTRACJA
Brak obywatelstwa
Imię, nazwisko

Błędny adres e-mail

Select phone country code
Błędna numer
Kraj rozliczeniowy:
Zarejestruj się

KALKULATOR
Ile mogę odzyskać?