NAJPROSTSZY SPOSÓB odzyskania swoich podatków!

Zwrot podatku. Co to jest?

Powrót

Każda pracująca osoba w danym kraju otrzymuje wynagrodzenie i płaci podatki. Dotyczy to wszystkich aktywnych zawodowo obywateli,  jak również cudzoziemców, którzy w danym kraju mieszkają i pracują.

Po zakończeniu roku podatkowego lub po zakończeniu pracy i wyjeździe z obcego kraju,  pracownik w większości wypadków ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do odpowiednich organów podatkowych w państwie zagranicznym. Zeznanie zostanie sprawdzone przez urzędników i w sytuacji, gdy doszło do nadpłaty podatku, pieniądze zostaną podatnikowi zwrócone.

W skrócie, zwrot podatku są to pieniądze wypłacane przez urzędy podatkowe w sytuacji, gdy podczas rozliczenia rocznego okaże się, że zapłaciliśmy za dużo podatku.

Uzyskanie zwrotu podatku jest legalnym procesem. Na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju, pracownik z reguły ma obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów, a zwrot podatku jest finalnym elementem tego procesu.

Nie ma znaczenia jak długo pracowałeś za granicą. Nawet jeśli były to tylko 2 tygodnie i z Twojej pensji były odprowadzane podatki, możesz wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku.

Dwa sposoby na uzyskanie zwrotu podatku

Każdy podatnik może osobiście złożyć zeznanie podatkowe za granicą lub może skorzystać z pomocy profesjonalistów. Z naszych obserwacji wynika, iż osoby rozliczające się samodzielnie często napotykają na trudności, które uniemożliwiają dokończenie procesu, do najczęstszych należą:

- błędne wypełnienie zeznania podatkowego;
- bariera językowa, w sytuacji gdy urząd zagraniczny kontaktuje się z podatnikiem, w celu omówienia niejasnych kwestii lub, gdy ma dodatkowe pytania.

Zwrot podatku krok pokroku

W  pierwszym etapie należy skompletować kilka ważnych dokumentów, które będą niezbędne byśmy mogli skutecznie przeprowadzić rozliczenie podatkowe.  Zawsze będzie potrzebna kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu oraz w zależności od kraju następujące dokumenty:

Wielka Brytania: numer ubezpieczenia National Insurance Number (jeśli otrzymałeś), dokumenty od pracodawców – P45 i/lub P60 lub ostatnie odcinki wypłat (payslipy); jeśli byłeś samozatrudniony - numer UTR (nawet jeżeli nie pracowałeś jako samo-zatrudniony, ale numer UTR został Ci nadany – przekaż go nam), miesięczne zestawienia płatności Subcontractor Monthly Statements

Irlandia – kopia nadania numeru PPS (jeśli posiadasz);  jeżeli  pracowałeś jako PAYE (zatrudniony pracownik) oryginały formularzy P45 lub/i P60 od wszystkich pracodawców (ostatnie odcinki wypłaty mogą być wykorzystane do obliczenia kwoty podlegającej zwrotowi, natomiast irlandzkie organy podatkowe akceptują jedynie formularze P45 lub/i P60);

Holandia – roczny dokument rozliczeniowy od pracodawcy – Jaaropgave;

Norwegia - roczny dokument rozliczeniowy od pracodawcy – Arsoppgave (od 2015 roku pracodawcy wystawiają ten dokument w zamian za RF – 1015B); Selvangivelse ( jeśli otrzymałeś go od norweskiego urzędu podatkowego); kopia Skattekort (jeśli posiadasz);

Niemcy - roczny dokument rozliczeniowy od pracodawcy - Lohnsteuerbescheinigungs ora zaświadczenie o dochodzie z polskiego urzędu skarbowego na druku UE/EOG;

Dania - formularz Årsopgørelse (jeśli otrzymałeś go z duńskiego SKAT-u na koniec roku podatkowego); formularz Oplysningsseddel (wystawniony przez pracodawcę, na którym znajdują się informacje o Twoim dochodzi i zapłaconym podatku), jeśli go nie posiadasz w zamian możesz nam dostarczyć ostatni odcinek wypłaty - Lønseddel; duńska umowa o pracę (jeśli posiadasz).

USA – formularz od pracodawcy W2 lub ostatni odcinek wypłaty (od wszystkich pracodawców), kopia karty ubezpieczeniowej (Social Security Card), kopia wizy, kopia formularza DS-2019 (tylko w przypadku wizy J1)

Kanada – kopia wizy lub paszportu, formularz od pracodawcy T -4 lub ostatni odcinek wypłaty z każdej pracy.

Australia – formularz PAYG lub ostatni odcinek wypłaty z każdej pracy.

Nowa Zelandia – kopia wizy (lub dowodu/paszportu), podsumowanie zarobków – Summary of Earnings lub ostatni odcinek wypłaty od każdego pracodawcy.

UWAGA: Możesz starać się o zwrot podatku nawet, jeśli nie masz wszystkich wymaganych dokumentów. W takim wypadku, specjalista z naszej firmy skontaktuje się z Twoim pracodawcą lub odpowiednią instytucją i poprosi o wystawienie właściwego dokumentu.

Wysokość zwrotu podatku

Kwota zwrotu podatku, jaką możesz uzyskać, zależy od wielu czynników, między innymi:

-  kraju, w którym pracowałeś;
-  okresu zatrudnienia;
-  wysokości zarobków.

W zależności od indywidualnej sytuacji, jest możliwe uzyskania całkowitego zwotu podatku.

Jeśli chcesz sprawdzić, jaki zwrot podatku Ci się należy, skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora na naszej stronie. Średni zwrot podatku, jaki udaje nam się odzyskać dla naszych klientów to 804 Euro.

Czas oczekiwania na zwrot podatku

Średnio procedura odzyskiwania podatku trwa 30-180 dni od momentu, gdy otrzymamy komplet dokumentów. Jednakże, w niektórych przyadkach proces może sie wydłużyć. Nasi specjaliści podatkowi przygotowują i wysyłają zeznania podatkowe za granicę w najkrótszym możliwym czasie, natomiast to od zagranich urzędów zależy, w jakim czasie zwrot podatku zostanie wypłacony.

Średni czas oczekiwania, w zależności od kraju:

Australia: 30-60 dni;
Irlandia, Nowa Zelandia: 45-90 dni;
Wielka Brytania, Norwegia, Dania: 75-120 dni;
Holandia, Niemcy, Kanada: 90-180 dni;
USA – w zależności od urzędu i stanu czas oczekiwania jest różny.

Wpływ zwrotu podatku na emerytury i legalne zatrudnienie za granicą w przyszłości

Niektórzy mają wątpliwości, czy będą mogli pracować legalnie za granicą po otrzymaniu zwrotu podatku. W związku z tym, że uzyskiwanie zwrotu jest nie tylko w pełni legalne ale i naturalne, NIE ma wpływu na możliwość późniejszego zatrudnienia za granicą. Zwrot podatku nie ma  również wpływu na świadczenia społeczne, takie jak emerytura czy wszelkiego rodzaju zasiłki.

Inne usługi

RT TAX oferuje pomoc nie tylko w uzyskaniu zwrotu podatku.

Zasiłki na dziecko

Osoby, które posiadają dzieci i pracowały (lub pracują) w Niemczech, Norwegii i Holandii mają możliwość ubiegania się o zasiłek na dziecko.

Nawet jeśli jeden rodzic pracował (lub pracuje) w Niemczech lub Norwegii, a drugi mieszka z dzieckiem na terenie państwa należącego do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego),  istnieje szansa na uzyskanie zasiłku.

W Niemczech rodzic może otrzymać 190 Euro miesięcznie  na  dziecko (dotyczy to do dwójki dzieci), 196 Euro na trzecie dziecko i 221 Euro na każde kolejne.

Rodzice mogą otrzymywać zasiłek dopóki dziecko nie ukończy 18 lat. Jeżeli jednak, po ukończeniu 18 roku życia dziecko nadal się uczy, zasiłek może być kontynuowany do 25 roku życia.  O zasiłek na dziecko można się ubiegać do 4 lat wstecz. Więcej informacji na temat zasiłku na dziecko z Niemiec znajduje się tutaj.

W Norwegii możemy ubiegać się o następujące zasiłki: Barnetryg  (zasiłek na dziecko), Utvidet Barnetrygd  (rozszerzony zasiłek na dziecko) oraz Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy). Jeżeli spełnione są wymagania, możliwe jest pobieranie dwóch zasiłków równocześnie. Kwoty zasiłków wahają się od 970 NOK (103 Eur) do 6000 NOK (641 Eur). Więcej informacji na temat zasiłku na dziecko znajduje się tutaj.

Jeśli pracujesz Holandii i posiadasz dziecko, które nie ukończyło 18 lat, możesz uzyskać zasiłek raz na kwartał. Wysokość zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i waha się od 191 Euro do 273  Euro kwartalnie. Im starsze dziecko, tym wyższy zasiłek. Więcej informacji na temat zasiłku na dziecko znajduje się tutaj.

Zwrot dodatku urlopowego

RT TAX może odzyskać dodatek urlopowy dla osób, które pracowały w Danii.

Jeśli nie pracujesz już w Danii i chciałbyś wnioskować o zwrot dodatku urlopowego,  powinieneś dostarczyć nam list z FerieKonto, który zawiera wszystkie informacje dotyczące należnego świadczenia urlopowego.
 

 

REJESTRACJA
Brak obywatelstwa
Imię, nazwisko

Błędny adres e-mail

Select phone country code
Błędna numer
Kraj rozliczeniowy:
Zarejestruj się

KALKULATOR
Ile mogę odzyskać?