ĒRTĀKAIS VEIDS kā atgūt samaksātos nodokļus!

Nepieciešamie dokumenti

Atpakaļ

Lai uzsāktu nodokļu atgūšanas procedūru, Jums būs nepieciešami šādi dokumenti:
 

  • Jūsu pases vai identifikācijas kartes (personu apliecinoša dokumenta) kopija;
  • NIN jeb valsts sociālās apdrošināšanas kartes (ja tāda ir saņemta) kopija;
  • CIS reģistrācijas apliecība – UTR numurs (ja Jums tāds ir). Pat, ja Jūs nestrādājāt kā pašnodarbinātā persona, bet esat reģistrēts(-a) kā pašnodarbinātā persona, lūdzu, norādiet savu UTR numuru;
  • Jebkuri dokumenti, kas apliecina Jūsu ienākums:

P45 un/vai P60 veidlapas no visiem Jūsu darba devējiem;
Apakšuzņēmēja ikmēneša paziņojumi par ienākumiem/ nomaksātajiem nodokļiem
(ja Jūs strādājāt kā pašnodarbinātā persona);
Pēdējās algas lapas, ja Jums nav P45/P60 veidlapu vai apakšuzņēmēja ikmēneša paziņojumu.

 

Dokumentu apraksti

Kas ir P-45 veidlapa?

P-45 veidlapa ir dokuments, kurā ir informācija par personas ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem. P-45 veidlapu jums jāsaņem no sava darba devēja tad, kad pārtraucat darba attiecības.

Kas ir P-60 veidlapa?

P-60 veidlapa ir dokuments, kurā ir informācija par personas ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem. P-60 veidlapu jūsu darba devējam būtu jums jāizsniedz taksācijas gada beigās, kas ir 5. aprīlis.

Kas ir pēdējā algas lapa?

Par algas lapu tiek dēvēts dokuments, kurā ir informācija par saņemtajiem ienākumiem un nomaksātajiem nodokļiem un kuru darba devējs izsniedz katru reizi, izmaksājot jūsu algu.

Jūsu pēdējā algas lapā ir informācija par kopējiem ienākumiem un nomaksātajiem nodokļiem kopš jūsu darba attiecību sākuma vai kopš taksācijas gada sākuma.

Kas ir CIS vaučeris (CIS voucher)?

CIS vaučeris vai apakšuzņēmēja ikmēneša paziņojums (Subcontractor Monthly Statement, ikmēneša paziņojums par ienākumiem) ir dokuments, kurā ir informācija par personas ienākumiem un nomaksātajiem nodokļiem. Uzņēmums, kurā darbinieks strādā kā pašnodarbinātā persona, šādu dokumentu izsniedz katru mēnesi.

Kas ir NIN numurs?

National Insurance Number (NIN, valsts sociālās apdrošināšanas numurs) ir īpašs numurs, kuru jums izdod iestāde Department for Work and Pension for life. NIN tiek uzdrukāts uz īpaša dokumenta vai uz zilās un sarkanās kartes. NIN veido 9 simboli (XX000000X), kur X apzīmē burtus un 0 - ciparus.

Kas ir UTR numurs?

UTR ir īpašs numurs, kuru izsniedz Apvienotās Karalistes nodokļu administrēšanas iestādes. Ar šo numuru jūs varat sniegt pakalpojumus un strādāt kā pašnodarbinātā persona. UTR numuru veido 10 cipari. Ja darba ņēmējam ir izsniegta CIS karte, tad UTR numurs tiek uzdrukāts uz tās vai arī tas būs vēstulē, kuru nosūtīs Inland Revenue (nodokļu administrēšanas iestāde).

Ko nozīmē PAYE?

PAYE (Pay as You Earn, tulkojumā „Maksā, saņemot ienākumus”) ir ienākuma nodokļa sistēma Apvienotajā Karalistē. Visiem darbiniekiem, kurus algo darba devējs, ir jāmaksā nodokļi saskaņā ar šo sistēmu.

Ko nozīmē „Pašnodarbinātā persona”?

Pašnodarbinātā persona (self-employed) ir uzņēmējdarbības veids Apvienotajā Karalistē, kas ļauj personai sniegt noteiktus pakalpojumus vai strādāt individuāli, piemēram, būvniecības vai apdrošināšanas jomās.


PIEZĪME: Ja Jums nav visu nepieciešamo dokumentu – nekādu problēmu! Jūs, vēl aizvien, varat pieteikties, lai saņemtu ienākumu nodokļa atmaksu! Trūkstošos dokumentus mēs iegūsim Jūsu vietā!

PIEZĪME: Ja esat saņēmis/saņēmusi CIS karti vai Jums ir bijis UTR numurs, lūdzu, informējiet mūs par to pat, ja nestrādājāt kā pašnodarbināta persona. Apvienotās Karalistes nodokļu administrācijas iestāde pieprasa, lai ikviens, kuram ir CIS karte vai UTR numurs, nosūtītu ikgadējo Tax Return (nodokļu deklarāciju) līdz 31. oktobrim. Ja Jūs to nenosūtāt, Jums tiks piemērota soda nauda par laikā neiesniegtu deklerāciju.

REĢISTRĀCIJA
Nav norādīta Jūsu pilsonība
Vārds, uzvārds

Norādīta nepareiza e-pasta adrese

Select phone country code
Nepareizs numurs
Nodoklis valstij:
Reģistrējieties

KALKULATORS
Cik daudz es varu atgūt?