ĒRTĀKAIS VEIDS kā atgūt samaksātos nodokļus!

Nodokļu atmaksa. Kas tas ir?

Atpakaļ

Visas personas, kuras strādā gūst ienākumus un maksā nodokļus. Tas attiecas uz visām personām, kuras uzturas un dzīvo konkrētā valstī. Tas nozīmē, ka nodokļi ārvalstīs ir jāmaksā arī nerezidentiem, valstij kurā viņi strādā un dzīvo.

Beidzoties fiskālajam gadam, kas ir atkarīgs no valsts, vai izbeidzot darba attiecības un atstājot valsti, darba ņēmējam ir jaaizpilda un jāiesniedz deklarācija ārvalstu nodokļu birojam. Pēc deklarācijas iesniegšanas ārvalstu nodokļu birojs izskatīs iesniegto informāciju un veiks pārmaksāto nodokļu kalkulāciju no ienākuma nodokļa. Ja nodokļu pārmaksa ir izveidojusies, persona ir tiesīga saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokļu summu.

Īsumā, nodokļu atmaksa ir summa, kuru persona gada laikā ir pārmaksājusi nodokļos un ir tiesīga šo naudas summu saņemt atpakaļ.

Nodokļu atmaksa ir likumīgs process. Balstoties uz ārvalstu likumdošanu, ik viens ir tiesīgs iesniegt nodokļu deklarāciju, kas ir arī daļa no ienākuma nodokļu atmaksas procesa.

Nav būtiski cik ilgu laiku Jūs strādājāt ārvalstīs. Pat ja strādājāt tikai 2 nedēļas un maksājāt nodokļus ārvalstīs, Jūs varat atgūt pārmaksāto nodokļu summu.

Divi veidi, kā veikt nodokļu atmaksu

Jebkura persona var sazināties ar ārvalstu nodokļu biroju un iesniegt dokumentus viņiem personīgi. Vai arī to iespējams darīt ar profesionālu speciālistu palīdzību. RT Tax pieredze rāda, ka dokumentu iesniegšanas process nav sarežģīts, taču daži cilvēki var saskarties ar grūtībām turpmākajā procesā. Visbiežāk sastopamās problēmas ir šādas:

•  kļūdaini tikusi aizpildīta un iesniegta nodokļu deklarācija;
• deklarācijas izskatīšanas laikā nodokļu inspektoriem var rasties papildus jautājumi, daļai klientu var rasties problēmas atbildēt uz šiem jautājumiem, piemēram, valodas barjeras dēļ.
•  vēstules var pazust pastā;
Visa dokumentācija nodokļu iestādēs tiek iesniegta papīra formātā ar pasta starpniecību. Lielā apjoma dēl, kas tiek iesniegta katru dienu nodokļu birojos ir iespējams ka dokumenti tiek nozaudēti.
• nodokļu biroja inspektori reizēm mēģina sazināties ar klientiem pa tālruni, lai noskaidrotu kādu būtisku informāciju. Ja Jūsu kontaktinformācija ir nomainīta un viņi nesaņem nepieciešamo informāciju nodokļu process var tikt arī apturēts.

Nodokļu atmaksa soli pa solim

No pirmā acu uzmetiena nodokļu atmaksas procedūra var šķist diezgan sarežģīta, tomēr, ja tas tiek darīts ar profesionālu starpnieku palīdzību, visticamāk, tā būs veiksmīga.

Pirmkārt, ir svarīgi zināt, kādi dokumenti ir nepieciešami. Lai uzsāktu šo procesu Jums būs nepieciešami sekojoši dokumenti:
•    Pases vai identifikācijas kartes kopija;
•    Kompānijas pilns nosaukums un adrese, kurā strādājāt;
•    Sociālās apdrošināšanas numurs ārvalstīs ( ja tāds ticis piešķirts).

Katrā valstī iesniedzot nodokļu deklarāciju nepieciešami dokumenti var atšķirties:

Lielbritānija - CIS reģistrācijas apliecība – UTR numurs (ja Jums tāds ir); dokumenti par gūtajiem ienākumiem: P45 un/vai P60 dokumentu orģinālformas no visiem Jūsu darba devējiem; Apakšuzņēmēja ikmēneša paziņojumi par ienākumiem/nomaksātajiem nodokļiem (ja Jūs strādājāt kā pašnodarbinātā persona); pēdējās algas lapas, ja Jums nav P45/P60 veidlapu vai apakšuzņēmēja ikmēneša paziņojumu.

Īrija – PPS numura sertifikāta kopija (ja tāds ir saņemts); dokumenti par gūtajiem ienākumiem: ja Jūs strādājāt kā PAYE (algots darbinieks) - P45 un/vai P60 dokumentu orģinālformas no visiem jūsu darba devējiem( pēdējās algas lapas var tikt izmantotas nodokļu atmaksas aprēķināšanai, taču Īrijas nodokļu birojs pieņem tikai P45 un/vai P60 formas); Ja Jūs strādājāt kā pašnodarbinātā persona – visu atbilstošo RCTDC (Relevant Contracts Tax Deduction Certificates) oriģināli.

Holande – Jaaropgave forma vai pēdējā algas lapa;

Norvēģija - Arsoppgave forma (no 2015. gada darba devējs izsniedz šo formu RF-1015B formas vietā); Selvangivelse forma( ja esat to saņēmis/saņēmusi no Norvēģijas nodokļu administrēšanas iestādes); Skattekort kopija (ja jums tāda ir).

Vācija - Lohnsteuerbescheinigung forma vai pēdējā algas lapa (no visiem darba devējiem); ES/EET apliecinājums, aizpildīts Valsts Ieņēmumu Dienestā (VID) uzrādot gūtos ienākumus Latvijā.

Dānija - Årsopgørelse forma, ja tikusi saņemta (Dānijas SKAT izdota kalkulācija, kas tiek izsūtīta taksācijas gada beigās); Oplysningsseddel forma, dokuments, kuru izsniedz Jūsu darba devējs uzrādot visus Jūsu gūtos ienākumus un ieturētos nodokļus. Šī dokumenta vietā var tikt izmantota arī pēdējā algas lapa (Lønseddel); Dānijas darba līgums, ja jums tas ir pieejams.

ASV - W-2 formas vai pēdējā algas lapa no katra darba devēja; Jūsu Sociālās apdrošināšanas kartes kopija; Jūsu vīzas kopija; DS-2019 formas kopija( attiecas tikai uz j1 vīzu).

Kanāda - Jūsu vīzas vai pases kopija; T-4 forma vai pēdējā algas lapa no katra darba devēja.

Austrālija - PAYG maksājumu kopsavilkums vai pēdējā lagas lapa no katra darba devēja.

Jaunzēlande – Vīzas kopija( jeb pases vai ID kartes kopija); Ienākumu kopsavilkums (Summary of Earnings) vai pēdējā algas lapa.

PIEZĪME: Nodokļu atmaksa var tikt veikta arī ja Jums nav visu minēto dokumentu. Šādā gadījumā labāk izmantot speciālistu palīdzību, kuri var sazināties ar Jūsu darba devējiem vai nodokļu biroju un palīdzēt atrisināt visus jautājumus.

Atgūstamo nodokļu apmērs

Atgūstamā nodokļu summa ir atkarīga no šādiem faktoriem:
-    Valsts kurā strādājāt;
-    Cik ilgi strādājāt ārvalstīs;
-    Gūto ienākumu apmēra;

Ir situācijas kad iespējams atgūt visu samaksāto ienākuma nodokļa summu , bet tie ir atsevišķi gadījumi. Piemēram, ja ienākumi ir bijuši mazāki kā valstī noteiktais neapliekamais minimums.

Šo lēmumu pieņem nodokļu iestāde pamatojoties uz darba devēja iesniegtajiem datiem.

Lai aprēķinātu atgūstamās summas apmēru, Jūs varat izmantot bezmaksas kalulatoru.

Vidēji atgūstamā nodokļu summa sastāda 804 €.

Nodokļu atmaksas procedūras ilgums

Vidēji nodokļu atmaksas process, pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas, ilgst 30-180 dienas. Tomēr dažos gadījumos process var aizņemt arī ilgāku laiku. Nodokļu atmaksas aģents aizpilda un nosūta visus dokumentus uz ārvalstu nodokļu iestādēm pēc iespējas īsākā laikā. Pēc tam nodokļu atmaksas procesa ilgums ir atkarīgs no ārvalstu nodokļu biroja.

Aptuvenais nodokļu atmaksas ilgums pēc valstīm:

Austrālija – 30-60 dienas;
Īrija, Jaunzēlande – 45-90 dienas;
Lielbritānija, Norvēģija, Dānija,  – 75-120 dienas;
Holande, Vācija, Kanāda- 90-180 dienas;
ASV – atkarīgs no ASV nodokļu biroja.

Nodokļu atmaksas ietekme uz vecuma pensiju un turpmāko darbu ārvalstīs

Bieži cilvēkus satrauc vai pēc nodokļu atmaksas viņi varēs lēgāli turpināt strādāt ārvalstīs. Nodokļu atmaksas process ir dabisks un likumīgs, līdz ar to tas nekādīgi NEIETEKMĒ turpmāko darbību ārvalstīs. Kā arī nodokļu atmaksas process neietekmē vecuma pensiju. Tas neskar sociālās garantijas – vecuma pensiju vai pabalstus. Ienākuma nodokļu atmaksas procesam nav nekā kopīga ar sociālajiem pabalstiem un garantijām.

Citi pakalpojumi

RT Tax piedāvā ne tikai nodokļu atmaksas pakalpojumus:

Bērnu pabalsti

Personām, kurām ir bērni un kuras strādājušas (vai strādā) Vācijā, Norvēģijā vai Holandē ir iespējams pieteikties bērnu pabalstam.

Pat ja viens no vecākiem strādājis (vai strādā) Vācijā vai Norvēģijā, bet otrs vecāks ar bērnu dzīvo kādā no EEZ valstīm, jūs varat pieteikties pabalstam.

Vācijā bērnu pabalsts tiek iedalīts trīs līmeņos. Vecāki saņem ikmēneša maksājumu, ja Jums ir divi bērni 190 EUR apmērā par katru bērnu. Par trešo bērnu pabalsts tiek peišķirts 196 EUR apmērā, bet par ceturto – 221 EUR mēnesī. Bērnu pabalstu vecāki ir tiesīgi saņemt līdz bērns sasniedz 18. gadu vecumam. Bērna pabalsts piemērojams bērniem līdz tie sasnieguši 25. gadu vecumu, ja bērns joprojām mācās un līdz šim vecumam nestrādā. Pabalstam iespējams pieteikties par pēdējiem 4. gadiem. Vairāk informācijas par Vācijas bērnu pabalstu Jūs atradīsiet šeit.

Norvēģijas pabalstu veidi ir Barnetryg (Bērnu pabalsts), Utvidet Barnetrygd(Pagarināts bērna pabalsts) un Kontantstøtte (Bērna kopšanas pabalsts). Ja viss atbilst prasībām, ir iespējams iegūt divus pabalstus vienlaicīgi. Pabalsta apmērs variē no 970 NOK (103 Eur) līdz 6000 NOK (641 Eur). Vairāk informācijas par Norvēģijas bērnu pabalstu Jūs atradīsiet šeit.

Ja Jūs strādājāt Holande un Jusu bērns ir jaunāks par 18. gadiem, Jums ir iespēja saņemt bērnu pabalstu reizi ceturksnī. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no bērna vecuma un svārstās no 191 Eur līdz 273 Eur ceturksnī. Jo bērns ir vecāks, jo augstāks ir pabalsta apmērs. Vairāk informācijas par Holandes bērnu pabalstu Jūs atradīsiet šeit.

Atvaļinājuma naudas atmaksa

RT Tax var palīdzēt atgūt neizņemto atvaļinājuma naudu personām kuras strādājušas Dānijā. Ja Jūs pametat Dāniju un pārtraucat darba attiecības ar darba devēju no Dānijas, Jūs varat atgūt visu Jūsu atvaļinājuma naudu, neizņemot brīvdienas. Ja Jūs vēlaties saņemt neizņemto atvaļinājuma naudu, Jums RT Tax ir jāiesniedz vēstule no FerieKonto, kura satur visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Jūsu atvaļinājuma naudu
 

 

REĢISTRĀCIJA
Nav norādīta Jūsu pilsonība
Vārds, uzvārds

Norādīta nepareiza e-pasta adrese

Select phone country code
Nepareizs numurs
Nodoklis valstij:
Reģistrējieties

KALKULATORS
Cik daudz es varu atgūt?