ĒRTĀKAIS VEIDS kā atgūt samaksātos nodokļus!

Citi pakalpojumi

Atpakaļ

Kompensācija par apmaksātu veselības apdrošināšanu (Zorgtoeslag)

Ja esat iegādājies obligātās veselības apdrošināšanas polisi Holandē, tad daļu no samaksātās summas Jūs varat saņemt atpakaļ.

Vairāk

Ja esat iegādājies obligātās veselības apdrošināšanas polisi Holandē, tad daļu no samaksātās summas Jūs varat saņemt atpakaļ.

Saskaņā ar Veselības apdrošināšanas likumu (Zorgverzekeringswet) Nīderlandē dzīvojošām personām, kas strādā un ienākuma nodokli maksā Nīderlandē, jābūt obligātajai apdrošināšanai. Ar savā valstī (ES valstis + Šveice) izdotu Eiropas veselības apdrošināšanas karti Jūs varat uzturēties Holandē, bet nedrīkstat strādāt.

Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no Jūsu gūtajiem gada ienākumiem.

Kompensācijas summa par 2015. gadu:

• līdz EUR 78 mēnesī, ja Jūsu gada ienākumi nepārsniedz EUR 32 655;
• līdz EUR 149 mēnesī, ja Jūsu un laulātā kopējie gada ienākumi nepārsniedz EUR 37 145.

Lai saņemtu veselības apdrošināšanu, Jums jāatbilst dažiem priekšnoteikumiem, kā galvenais no tiem ir regulāra veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana.

Kopējā kompensācijas summa tiek pārskaitīta vienā maksājumā taksācijas gada beigās. Piesakoties veselības apdrošināšanas kompensācijai par pašreizējo gadu, maksājumi tiek veikti katru mēnesi.

Nepieciešamie dokumenti:

1) pases vai personas apliecības kopija;
2) Soffi nummer – sociālās apdrošināšanas numurs (ja Jums nav dokumenta, bet ir zināms numurs, ierakstiet to reģistrācijas veidlapā);
3) Jaaropgave* veidlapas vai pēdējie algas aprēķini** no katras darbavietas;
4) apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kartes kopija.

Ja esat precējies, tad jāiesniedz laulātā:

1) pases vai personas apliecības kopija;
2) laulātā Soffi numurs;
3) nodokļu iestādes (vai VSAA) apstiprināta izziņa par ienākumiem 2015. gadā.

Svarīgi: Lai saņemtu kompensāciju par 2015. gadu, visi dokumenti nodokļu iestādei jāiesniedz līdz 01.09.2016. Pēc šā termiņa iesniegumi netiek pieņemti.

Ilgums: kompensācijas saņemšana vidēji aizņem 3–4 mēnešus, bet galīgo lēmumu nodokļu iestāde var pieņemt gada laikā no dokumentu iesniegšanas datuma.

*Jaaropgave ir darba devēja izdots dokuments. Tajā ir sniegta visa informācija par Jūsu darba algu un samaksātajiem nodokļiem. Jaaropgave ir jābūt izdotai taksācijas gada beigās. Jaaropgave veidlapas meklēšana papildus maksā EUR 17.

**Pēdējais algas aprēķins ir dokuments par Jūsu gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem, kuru Jums izsniedz darba devējs, katru reizi izmaksājot algu. Pēdējā algas aprēķinā tiek sniegta visa informācija par Jūsu ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem no darbā stāšanās brīža vai no taksācijas gada sākuma.

 

 


Soffi nr (BSN) – sociālās apdrošināšanas numura saņemšana laulātajam

Ja, kārtojot dokumentus, Jūs vēlaties, lai nodokļu iestāde ņem vērā Jūsu laulātā datus (piem., prasot lielāku kompensāciju par samaksāto veselības apdrošināšanu), Jūsu laulātajam obligāti jābūt sociālās apdrošināšanas numuram.

Vairāk

Ja, kārtojot dokumentus, Jūs vēlaties, lai nodokļu iestāde ņem vērā Jūsu laulātā datus (piem., prasot lielāku kompensāciju par samaksāto veselības apdrošināšanu), Jūsu laulātajam obligāti jābūt sociālās apdrošināšanas numuram.

Nepieciešamie dokumenti:

1) pases vai personas apliecības kopija;
2) izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
3) laulības apliecības kopija.

Ilgums: sociālās apdrošināšanas numura saņemšana aizņem 1–2 mēnešus.


Kinderbijslag – bērna nauda

Nosacījumi, lai saņemtu pabalstu:
• jums ir bērni līdz 18 gadu vecumam;
• bez pārtraukuma esat strādājis(-usi) Holandē vairāk nekā 6 mēnešus;
• darba devējs regulāri ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Vairāk

Nosacījumi, lai saņemtu pabalstu:

• jums ir bērni līdz 18 gadu vecumam;
• bez pārtraukuma esat strādājis(-usi) Holandē vairāk nekā 6 mēnešus;
• darba devējs regulāri ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Bērna nauda tiek izmaksāta ik ceturksni un ir atkarīga no bērna vecuma:

• bērnam vecumā no 0 līdz 5 gadiem pienākas EUR 191,65 ceturksnī;
• bērnam vecumā no 6 līdz 11 gadiem pienākas EUR 232,71 ceturksnī;
• bērnam vecumā no 12 līdz 17 gadiem pienākas EUR 273,78 ceturksnī.

Svarīgi: Ja Jūs saņemat bērna naudu Latvijā, šī summa tiks ieturēta no pabalsta summas, un Jūs saņemsiet tikai starpību.

Pēc lēmuma pieņemšanas nauda tiek pārskaitīta uz Jūsu norādīto bankas kontu reizi ceturksnī.

Nepieciešamie dokumenti:

1) pases vai personas apliecības kopija;
2) Soffi nummer – sociālās apdrošināšanas numurs (ja Jums nav dokumenta, bet ir zināms numurs, ierakstiet to reģistrācijas veidlapā);
3) darba līguma kopija;
4) Jaaropgave veidlapa;
5) izziņa no VSAA par saņemto bērna naudu Latvijā.

Svarīgi: Nodokļu iestāde nosūta E401 un E411 veidlapu, kas jāaizpilda un jāapstiprina VSAA.

Svarīgi: Par visām būtiskām izmaiņām, kas var ietekmēt pabalsta apmēru, Jums jāziņo sociālās apdrošināšanas nodaļai 4 nedēļu laikā no apstākļu izmaiņām.

Ilgums: pabalsta pilnīga sakārtošana ilgst no 2 līdz 12 mēnešiem.


Nulles deklarācijas iesniegšana

Ja esat saņēmis ziņojumu no nodokļu iestādes par deklarācijas iesniegšanu vai esat saņēmis deklarācijas veidlapu, Jums obligāti jāiesniedz deklarācija līdz nodokļu iestādes norādītajam termiņam.

Vairāk

Ja esat saņēmis ziņojumu no nodokļu iestādes par deklarācijas iesniegšanu vai esat saņēmis deklarācijas veidlapu, Jums obligāti jāiesniedz deklarācija līdz nodokļu iestādes norādītajam termiņam.

Par laikā neiesniegtu deklarāciju nodokļu iestāde Jums piemēros soda naudu, kuras apmērs ir sākot no EUR 220.

Ja šajā laikā neesat strādājis Holandē, mēs aizpildīsim „Nulles deklarāciju” un nodokļu iestādei vairs nebūs jautājumu.

Ja šajā laikā esat samaksājis par maz nodokļu, Jums būs jāsamaksā parāds, kad nodokļu iestāde izsniegs parāda lapiņu uz Jūsu vārda.

Nepieciešamie dokumenti:

1) pases vai personas apliecības kopija;
2) Jaaropgave* veidlapas vai pēdējie algu aprēķini** no katras darbavietas, ja Jūs šajā laikā strādājāt Holandē;
3) Soffi nummer – sociālās apdrošināšanas numurs (ja Jums nav dokumenta, bet ir zināms numurs, ierakstiet to reģistrācijas veidlapā);

Ilgums: nodokļu atmaksas procedūra vidēji aizņem 90–180 dienas no informācijas un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas RT TAX.

*Jaaropgave ir darba devēja izdots dokuments. Tajā ir sniegta visa informācija par Jūsu darba algu un samaksātajiem nodokļiem. Jaaropgave ir jābūt izdotai taksācijas gada beigās. Jaaropgave veidlapas meklēšana papildus maksā EUR 17.

**Pēdējais algas aprēķins ir dokuments par Jūsu gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem, kuru Jums izsniedz darba devējs, katru reizi izmaksājot algu. Pēdējā algu aprēķinā tiek sniegta visa informācija par Jūsu ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem no darbā stāšanās brīža vai no taksācijas gada sākuma.


E 301 veidlapas pieteikums

E301 veidlapa ir izziņa par periodiem, kas tiek sasummēti, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Vairāk

E301 veidlapa ir izziņa par periodiem, kas tiek sasummēti, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Ja, atgriežoties Latvijā, vēlaties saņemt bezdarbnieka pabalstu, parasti Latvijas nodokļu iestāde lūdz iesniegt E301 veidlapu.

Mēs varam vērsties saistībā ar šīs veidlapas izsniegšanu, tam mums ir nepieciešama tikai Jūsu pases vai personas apliecības kopija un Jūsu Soffi numurs (sociālās apdrošināšanas numurs).

Ilgums: veidlapas saņemšana aizņem 1,5–2 mēnešus.

 

REĢISTRĀCIJA
Nav norādīta Jūsu pilsonība
Vārds, uzvārds

Norādīta nepareiza e-pasta adrese

Select phone country code
Nepareizs numurs
Nodoklis valstij:
Reģistrējieties

KALKULATORS
Cik daudz es varu atgūt?